افزایش وضوح تصاویر MRI با کمک نانوذرات نشان‌دار شده با گادولینیوم

ترکیبات سمی گادولینیوم به طور وسیعی برای افزایش سیگنال‌های تصویربرداری تشدید مغناطیسی بکار می‌روند. این ترکیبات به همراه نانوذرات، ساختاری به وجود آورده‌اند که می‌توانند به طور چشمگیری باعث افزایش وضوح تصاویر حاصل از MRI برای تشخیص تومورهای کوچک بدن شوند. این تحقیقات توسط دکتر کارن وولی و همکارانش در دانشگاه واشنگتن انجام شده و نتایج آن در مجله Advanced Functional Materials به چاپ رسیده است.