ایجاد پایه‌ای برای تولید «پوست مصنوعی» توسط شرکت P&G

یک نانوذره خودآرای زیستی که چند سال پیش توسط شرکت Procter&Gamble برای استفاده در محصولات آرایشی معمولی تولید شده بود، در حال تبدیل به یک ماده درمانی برای پوست نوزادان نارس می‌باشد. این نانوذرات مبتنی بر آب و روغن، کوبوزوم نامیده می‌شوند.