گزارشی از برگزاری هم اندیشی کاربردهای فناوری نانو در مواجهه با خطرات زلزله

دومین هم اندیشی از سری هم اندیشی های کاربرد فناوری نانو در مواجهه با خطرات زلزله، با عنوان کاربردهای احتمالی فناوری نانو در شریان های حیاتی، روز یکشنبه مورخ ۱۰/۷/۱۳۸۴ ساعت۱۶:۳۰ به سفارش ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و با حمایت کمیته ترویج ستاد فناوری نانو در محل سالن کنفرانس ستاد ، و با حضور متخصصان و صنعتگرانی از کمیته عمران دفتر همکاریهای فناوری ریاست جمهوری ، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، موسسه مطالعات توسعه و فناوری تحلیلگران تهران TDSC ، شرکت ایرانیت، دفتر مطالعات فناوری و ایمنی وزارت راه و ترابری ، پژوهشکده انتقال و توزیع نیروی پژوهشگاه نیرو، کارخانجات لاستیک سازی دورود، مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیر کبیر، مرکز تحقیقات راه آهن، مرکز مطالعات بحران های طبیعی در صنعت ، دانشگاه شریف ،شرکت مشانیر
توسط موسسه مطالعات توسعه و فناوری تحلیلگران تهران (TDSC) برگزار گردید.