یک میلیارد و پانصد میلیون ریال کمک شبکه آزمایشگاهی فناوری ‌نانو به آزمایشگاه‌های عضو

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای تقویت توانمندی‌های آزمایشگاهی کشور در قالب شبکه آزمایشگاهی فناوری نانو، مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جهت کمک به آزمایشگاه‌های عضو این شبکه اختصاص داد