برگزاری كارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو و رو‌ش‌های تأمین مالی آن در بانك توسعه صادرات ایران

کارگاهی یک روزه با عنوان – آشنایی با فناوری نانو و رو‌ش‌های تأمین مالی – به همت ستاد وی‍ژه توسعه فناوری نانو و با حضور مدیران و کارشناسان اعتبارات بانک توسعه صادرات، چهاردهم مهر ماه سال جاری، در سالن آموزش بانک توسعه صادرات از ساعت 9 الی 12 برگزار گردید.