برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فناوری نانو و رو‌ش‌های تأمین مالی آن در بانک توسعه صادرات ایران

کارگاهی یک روزه با عنوان – آشنایی با فناوری نانو و رو‌ش‌های تأمین مالی – به همت ستاد وی‍ژه توسعه فناوری نانو و با حضور مدیران و کارشناسان اعتبارات بانک توسعه صادرات، چهاردهم مهر ماه سال جاری، در سالن آموزش بانک توسعه صادرات از ساعت ۹ الی ۱۲ برگزار گردید.