الگودهی نانومقیاس با استفاده از ویروس‌ها

محققان دانشگاه Maryland و Purdue ایالات متحده از ذرات ویروسی که از نظر ژنتیکی تغییر یافته بودند، برای الگودهی سطح طلا استفاده نمودند. آنها از طریق هیبریداسیون اسید نوکلئیک این ذرات ویروس را به سطح طلا متصل نمودند.