ساخت نانوالگوهای بزرگ

یک الگوی نانومقیاس (برای ساخت مواد و لوازم) را می‌توان به دقت و با چیدمان آرایه‌ای از ذرات و تهیه لایه‌ای به وجود آورد. اغلب دستکاری این لایه بدون شکستن و گسستن آن دشوار است زیرا در اصل یک ورق سرامیکی می‌باشد. وانگ و همکارانش ادعا کردند؛ توانسته‌اند الگوی نانوکاسه‌ای از TiO2 با قابلیت انتقال و استفاده مجدد تهیه کنند.