برگزاری سمپوزیوم ویژه فناوری نانو در یازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و فناوری های مدرن

یازدهمین کنفرانس بین المللی مواد و فناوریهای مدرن (CIMTEC) در تاریخ ۹-۴ ژوئن سال ۲۰۰۶ در شهر سیسیل ایتالیا با حمایت World Academy of Ceramics، International Union of Materials Research Societies و International Ceramic Federation برگزار خواهد شد.