طراحی پوشش‌های سخت با الهام از طبیعت

اقیانوس‌‌ها محیط خطرناکی برای موجودات زنده نرم‌تن نظیر حلزون دریایی می‌باشند؛ اما در چنین محیطی سبب پیدایش یک سیستم دفاعی نانوساختار پیشرفته سطح بدن این موجودات را می‌پوشاند، که سفت و محکم و در عین حال سبک هستند و به نام صدف معروفند. درک اصول اساسی طراحی چنین سیستم دفاعی طبیعی می‌تواند به مهندسین و طراحان، در طراحی پوشش‌های سخت پیشرفته کمک کند. هم اکنون در MIT محققان در حال مطالعه ساختار و مکانیک لایه سخت نانومتری درونی صدف نرمتنان می‌باشند.