گزارشی از هم‌اندیشی کاربرد فناوری نانو در موتور خودرو

هم‌اندیشی کاربرد فناوری نانو در موتور خودرو در سالن کنفرانس مرکز آموزش ایران خودرو، چهارشنبه ۲۳/۶/۸۴ با حضور متخصصان و کارشناسان آموزش ایران خودرو، واحد نانو تکنولوژی مرکز رشد دانشگاه تهران، شرکت دانا، مرکز تحقیقات ایران خودرو، طرح خودرو وزارت صنایع، بهمن موتور، مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا، دبیرخانه ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، مرکز تحقیق توسعه زامیاد، سازمان پژوهش‌های علمی صنعتی، دانشگاه تربیت مدرس، شبکه تحلیلگران تکنولوژی ایران، مهندسی استاندارد، اندیشگاه نانو و صنعت، شرکت شتابکار، ایتراک، دانشگاه خواجه نصیر برگزار شد.