مقالات ارائه شده در دوره تخصصی-آموزشی دارورسانی در پژوهشگاه پلیمر

در این دوره تخصصی- آموزشی که به همت پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران و با حمایت ستاد توسعه ویژه فناوری‌نانو و صندوق حمایت از پژوهشگران کشور و با حضور حدود ۲۰۰ نفر از پژوهشگران و محققان داخلی ۲۰ و ۲۱ شهریور ماه سال جاری در این پژوهشگاه برگزار شد، مقالات زیر عرضه شدند