ایجاد بازار تقاضای دولتی برای توسعه فناوری‌نانو توسط وزارت نفت

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه سمینار فناوری‌نانو در صنعت گاز در جمع خبرنگاران افزود: ایران با وجود ذخایر عظیم انرژی فسیلی همگام با سایر کشورهای پیشرفته دنیا و با فاصله‌ای کم، مقوله فناوری‌نانو که تاثیر بسیار زیادی در صنعت نفت و گاز دارد را پیگیری می‌کند.