تأثیر مویینگی بر اصطکاک و چسبندگی سطوح

محققان مؤسسۀ فناوری جورجیا برای اولین بار نشان دادند تراکم مویینگی آب به طور گرمایی فعال می‌شود. این یافته می‌‌تواند در درک اثرات اصطکاک نانومقیاس، فرآوری مواد غذایی و نانولیتوگرافی قلم غوطه‌ور مفید واقع شود.