باکتری‌های اندود شده با طلا

موضوعی که در گذشته یک افسانه به نظر می‌رسید هم اکنون به حقیقتی دست یافتنی برای فناوری نانوالکترونیک آینده تبدیل شده است. اورگانیسم‌های زنده می‌توانند نانوساختارهای مورد نیاز اجزای الکترونیکی را فراهم کنند. محققان دانشگاه Nebraska نشان داده‌اند باکتری‌هایی که با نانوذرات طلا پوشیده شده‌اند می‌توانند به عنوان حسگرهای رطوبت عمل کنند.