راه‌اندازی پایگاه اینترنتی اندیشگاه نانو و صنعت

اندیشگاه نانو وصنعت به همت کمیته توسعه فناوری‌نانو وزارت صنایع و معادن و با همکاری بنیاد توسعه فردا، دانشگاه صنایع و معادن ایران و دبیرخانه ستاد ویژه توسعه نانوفناوری، به منظور ایجاد بستر سازی مناسب در جهت ارائه راه حل‌های کارشناسی آینده نگرانه در وزارت صنایع و معادن راه‌اندازی شد.