تولید موتور مولکولی توسط شیمیدان‌ها

محققان دانشگاه Groningen در هلند موتور مولکولی ساخته‌اند که فقط با انرژی شیمیایی کار می‌کند. قسمتی از این مولکول نسبت به قسمت دیگر آن یک دور کامل می‌چرخد.

۱ آبان ۱۳۸۴- محققان دانشگاه
Groningen در هلند موتوری مولک