تشخیص زودهنگام سرطان گردن رحم توسط نانوبلورها

هر سال حدود ۱۰۰۰۰ زن، دارای سرطان گردن رحم تشخیص داده می‌شوند و بیش از ۳۵ درصد آنها به دلیل تشخیص دیرهنگام این بیماری و موفق نبودن درمان، از دنیا می‌روند. روش‌های ساده‌تر تشخیص آسیب‌های قبل از سرطان، می‌توانند تا حد زیادی آمار مرگ و میر را کاهش دهند. در مقاله‌ای که در مجله Gynecologic Oncology به چاپ رسیده است، با استفاده از نقاط کوانتومی و با بهره‌گیری از یک نمایشگر فیبرنوری، یک روش ساده برای تشخیص زودهنگام سرطان گردن رحم پیشنهاد شده است.

هر سال حدود ۱۰۰۰۰
زن، دارای سرطان گردن رحم تشخیص داده می‌شوند و بیش از ۳۵ درصد آنها به دلیل تشخ