نانوذرات نقاط کوانتومی برای نخستین بار با هدف تشخیص سرطان‌های شایع در کشور تولید می‌شوند

سرپرست مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی پژوهشکده فناوری‌‌های نوین ابن‌سینا از تلاش محققان این مرکز برای تهیه نقاط کوانتومی به منظور تشخیص دو سرطان شایع تخمدان و پستان برای نخستین بار در کشور خبر داد.

۲ آبان ۱۳۸۴- سرپرست مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی پژوهشکده فناوری‌‌های نوین ابن‌سینا از تلاش محققان این مرکز برای تهیه نقاط کوانتومی به منظور تشخیص دو