پتانسیل نانوذرات طلا برای درمان غیرتهاجمی سرطان

یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا- سانفراسیسکو و موسسه فناوری جورجیا نشان دادند، نانوذرات هدفمند طلا به همراه فرآیند انهدام لیزری می‌توانند سرطان دهان را از بین ببرند. در مطالعات قبلی از نانوذرات طلا جهت تشخیص سرطان استفاده می‌شد ولی هم‌اکنون پژوهشگران با گرم‌کردن این ذرات از آنها به عنوان عوامل انهدام سلول‌های سرطانی استفاده می‌کنند..یک تیم تحقیقاتی از دانشگاه کالیفرنیا- سانفراسیسکو و موسسه فناوری جورجیا نشان
دادند، نان