افزایش استحکام الیاف نانولوله‌ای در اثر گرما

محققان مرکز تحقیقات Paul Pascal و دانشگاه پاریس جنوبی با استفاده از فرآیند کشش گرم خواص مکانیکی الیاف ساخته شده از نانولوله‌های کربنی را بهبود دادند. این فرآیند، چقرمگی و دوام الیاف را در برابر فشارهای کم، افزایش داده و آنها را در مقابل آب مقاوم‌تر می‌سازد. به کمک این فرآیند می‌توان الیاف نانولوله‌ای با استحکام بیشتر از کولار به دست آورد.

محققان مرکز تحقیقات Paul Pascal و دانشگاه پاریس جنوبی با استفاده از فرآیند