نگرش جدید به انتقال حرارت در مقیاس نانو

یکی از اولین مطالبی که در کلاس شیمی یاد می‌گیریم این است که جامدات حرارت را بهتر از مایعات منتقل می‌کنند. اما یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که این مطلب در مواد نانو مقیاس الزاما بدین شکل نیست

۹ آبان ۱۳۸۴- یکی از اولین مطالبی که در کلاس شیمی یاد می‌گیریم این است که جامدات حرارت را بهتر از مایعات منتقل می‌کنند. اما یک مطالعه