تولید نانوذرات آهن و اکسید آهن توسط محققان ایرانی

محققان پژوهشگاه صنعت نفت موفق به ساخت نانوذرات آهن و اکسید آهن و بررسی کاربردهای آن به منظور رفع آلودگی‌های زیست محیطی در رودخانه‌ها شدند.

محققان پژوهشگاه صنعت نفت موفق به ساخت
نانوذرا