ساخت اولین ماشین‌های مولکولی

پس از آن که محققان BMW اعلام کردند، امکان تولید یک ماشین در مقیاس نانو با کارکردهای چندگانه وجود دارد، دانشمندان دانشگاه Rice، اولین ماشین مولکولی را که بر روی یک بزرگراه میکروسکوپی از اتم‌های طلا حرکت می‌کند، تولید کردند. این ماشین یک کوپه کوچک است که سیستم فرمان‌های قدیمی را ندارد و یک محور با اندازه کمتر از ۵ نانومتر دارد.

پس از آن که محققان BMW اعلام کردند،
امکان تولید یک ماشین در مقیاس نانو با کارکردهای چندگانه وجود دارد، دانشمند