اکسیداسیون هیدروکربن‌ها توسط کاتالیست‌های نانوبلوری طلا

اکسیداسیون هیدروکربن‌ها سبب تولید تعداد زیادی از موادی می‌گردند که پایه محصولاتی چون پلاستیک‌ها، شوینده‌ها، رنگ‌ها، مواد آرایشی‌، مواد شیمیائی کشاورزی و داروها می‌باشند. اما در این فرآیند ترجیحاً از کلر یا از پراکسیدهای آلی به عنوان یک ماده اکسیدکننده استفاده می‌شود، ‌همچنین این فرآیند یا بسیار گران بوده و یا محصولات جانبی سمی بوجود می‌آورد.

۱۰ آبان ۸۴- اکسیداسیون هیدروکربن‌ها سبب تولید تعداد زیادی از موادی می‌گردد که پایه محصولاتی چون پلاستیک&z