برگزاری همایش دانشجویی نانوفناوری در دانشگاه آزاد یزد

همایش دانشجویی فناوری‌نانو با عنوان آشنایی با فناوری‌نانو ۲۵ آبان ماه سال جاری در دانشگاه آزاد یزد برگزار خواهد شد.

همایش
دانشجویی فناوری‌نانو با عنوان آشنایی با فناوری‌