درمان سرطان با کمک ترکیب پایدار نانولوله‌های کربنی- DNAZymes

گروهی از محققان از ترکیب نوعی آنزیم مبتنی بر DNA با یک نانولوله‌کربنی موفق به ساخت ابزاری نانومقیاس شدند که می‌تواند توالی خاصی از RNA را تجزیه کند. استفاده از این ابزار می‌تواند روشی نوین جهت درمان سرطان به شمار رود زیرا به این ترتیب محققان خواهند توانست از تولید پروتئین‌های لازم برای حفظ وضعیت سرطانی سلول‌ها جلوگیری نمایند.New Page 1