گزارش از برگزاری کارگاه تخصصی نانوذرات در دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر

در این کارگاه دو روزه که با حضور تقریباً ۱۰۰ نفر از محققان و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد، در ابتدا آقای دکتر علی‌آبادی رئیس دانشگاه مالک‌اشتر راجع به تدوین برنامه چشم‌انداز دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر و جایگاه ویژه فناوری نانو در آن سخنرانی کردند. ایشان در ادامه ابراز داشتند که این دانشگاه ظرف ۵ سال آینده باید به قطب علمی نانوذرات نیمه‌رسانا و اپتیکی در کشور تبدیل شود.

در این کارگاه دو روزه که با حضور تقریباً ۱۰۰ نفر از محققان و دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور برگزار شد، در ابتدا آقای دکتر علی‌آبادی رئیس دانشگاه مالک‌اشتر راجع به تدوین برنامه چشم‌انداز دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر و جایگاه ویژه فناوری نانو در آن سخنرانی کردند. ایشان در ادامه ابراز داشتند که این دانشگاه ظرف ۵ سال آینده باید به قطب علمی نانوذرات نیمه‌رسانا و اپتیکی در کشور تبدیل شود.
پس از ایشان جناب آقای دکتر علی‌اعظم خسروی، عضو هیئت علمی دانشگاه مالک‌اشتر و دبیر علمی این سمینار،‌ راجع به فعالیت‌های انجام شده در دانشگاه مالک‌اشتر در زمینه فناوری نانو و دستیابی به فناوری تولید روزانه ۱۰ گرم نانوپودرهای ZnS و CdS صحبت کردند.
اولین سخنران علمی این همایش آقای دکتر اردشیر حسین‌پور از دانشگاه شیراز بود که حاصل فعالیت‌های خود را در زمینه محاسبه چگالی حالت برای چاه‌های کوانتومی، سیم‌های کوانتومی و نقاط کوانتومی ارائه کرد و پس از وی آقای دکتر حمید هراتی‌زاده عضو هئیت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود مطالبی در زمینه بررسی خواص اپتیکی نیمه‌رسانای نانوساخت و GaN/AlGaN ارائه کرد.
پس از این دو قسمت که به نوعی مباحث نظری و فیزیکی نانوذرات و خواص اپتیکی آن را در بر می‌گرفت، نشست دوم آغاز شد که در آن، ابتدا آقای دکتر علی اعظم خسروی روش‌های سنجش خواص نیمه‌رساناهای نانوساختار گروه VI و II را توضیح دادند، پس از ایشان دکتر رضا مظفری‌نیا از سازمان انرژی اتمی درباره ساخت شیمیایی لایه‌های نازک به روش سل- ژل سخنرانی کردند.
دکتر سید محمد روضاتی از دانشگاه گیلان نیز الکترودهای شفاف‌رسانا را در آخرین بخش از نشست دوم بررسی کردند.
در نشست سوم،‌ دکتر محمد حسین کشاورز راجع به تولید ذرات نانوساختار مزیت روی ZnFe2O4 به روش شیمیایی و نتایج حاصل از تحقیقات خود در این زمنیه صحبت کرد. پس از ایشان مهندس حسین ثقفی‌فر، دکتر پرویز بروجردیان، دکتر حمید رضا فلاح،‌ مهندس علی قاسمی و دکتر مسعود کاوش تهرانی به ترتیب راجع به لیزرهای نیمه‌رسانای نانوساختار،‌ روش‌های ساخت نانوذرات و تولید نانوسرامیک‌ها،‌ نانواپتیک و نیمه‌رساناها، تهیه لایه نازک مزیت به روش سل- ژل و مبانی نظری و شبیه‌سازی نانوساختارها، مطالبی را ارائه کردند. در پایان سخنرانی‌های روز اول ، آقای دکتر محمد حسین یوسفی ، مدیر اجرایی سمینار، درباره برخی از کاربردهای نیمه‌رسانای نانوساختار گروه VI و II صحبت کردند.
در روز دوم نیز پنج کارگاه تخصصی و عملی در پنج سالن مختلف برگزار شد که عناوین این کارگاه‌ها به شرح زیر می‌باشد:
۱- بررسی روش‌های شیمیایی تولید CdS‌ و ZnS؛
۲- تولید ذرات نانوساختار فریت روی ZnFe2O4 به روش سل- ژل؛
۳- بررسی خواص نوری نانوذرات به روش‌های Vis- UV و AAS؛
۴- مطالعه خواص نوری نیمه‌رساناهای نانوساختار با استفاده از PL؛
۵- آموزش میکروسکوپ‌های STM و AFM و سنجش ذرات نانوساختار، توسط شرکت مهارفن ابزار.