سخنرانی با عنوان: بررسی کاربردهای سیستم‌های اندازه‌گیری نانوذرات در علوم پزشکی

روز دوشنبه، ۱۶ آبان ماه ۱۳۸۴ ساعت ۹ صبح ، یک سخنرانی علمی با عنوان – کاربردهای سیستم‌های اندازه‌گیری نانوذرات در علوم پزشکی، زیست فناوری و دارویی – توسط آقای برنارد فلور مدیر منطقه‌ای کمپانی مالورن انگلستان (یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیستم‌های اندازه‌گیری ذرات نانومتری) در – مرکز تحقیقات علوم و فناوری در پزشکی – بیمارستان امام خمینی برگزار خواهد شد.

روز دو‌شنبه، ۱۶ آبان ماه ۱۳۸۴ ساعت ۹ صبح ، یک سخنرانی علمی با عنوان “کاربردهای سیستم‌های اندازه‌گیری نانوذرات در علوم پزشکی، زیست فناوری و دارویی” توسط آقای برنارد فلور مدیر منطقه‌ای کمپانی مالورن انگلستان (یکی از بزرگترین تولیدکنندگان سیستم‌های اندازه‌گیری ذرات نانومتری) در “مرکز تحقیقات علوم و فناوری در پزشکی” بیمارستان امام خمینی برگزار خواهد شد.
شرکت برای عموم آزاد است.