نخستین هم‌اندیشی «کاربرد فناوری‌نانو در صنعت گاز» برگزار می‌شود

نخستین هم‌اندیشی «کاربرد فناوری‌نانو در صنعت گاز» با عنوان «جداسازی گازها توسط فناوری‌ غشایی و کاربرد فناوری‌نانو در آن» با حضور متخصصان دانشگاهی و صنعتی کشور، روز چهارشنبه ۱۸ آبان ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود.