بررسی ایمنی نانوذرات

هدف اصلی NCI Alliance for Nanotechnology in Cancer، توسعۀ استانداردها و روش‌هایی برای از اطمینان از ایمنی نانومواد مورد استفاده و طراحی مسیری کاملاً تعریف شده برای محصولات با کاربردهای بالینی جهت پیروی از فرآیندهای مصوب و قابل تنظیم می‌باشد.

هدف اصلی NCI Alliance for Nanotechnology in Cancer، توسعۀ استانداردها و روش‌هایی برای از اطمینان از ایمنی نانومواد مورد استفاده و طراحی مسیری کاملاً تعریف شده برای محصولات با کاربردهای بالینی جهت پیروی از فرآیندهای مصوب و قابل تنظیم می‌باشد.
جهت انجام این کار، NCI آزمایشگاه تعیین مشخصات فناوری‌نانو(NCL) را تأسیس نمود که در طول سال گذشته مجموعه گسترده‌ای از ارزیابی‌ها را در مورد شناسایی نانومواد و سمیت بالقوه آنها، ارائه کرده است. هم اکنون گزارش مؤسسۀ علوم زیستی بین‌المللی (ILSI) واشنگتن پیشنهاد می‌کند که NCL در صدد اطمینان بخشیدن به این مسئله است که نانومواد بکار گرفته شده در کاربردهای زیست پزشکی برای استفاده انسان‌ها بی‌خطر می‌باشند.
با وجود اینکه کاربردهای زیست پزشکی به مقادیر کمی از مواد نیاز دارند، گروه کاری ۱۴ نفره تشخیص‌دهندۀ سمیت نانومواد تشکیل شده در فوریه سال ۲۰۰۵ ترجیحاً علاقه‌مند است تا هر نوع نانوماده‌ای را که قابلیت تجاری شدن و تولید انبوه داشته باشد، بررسی کند. مجموعه ارزیابی‌ها را که گزارش‌کنندگان پیشنهاد کردند، در برنامه ارزیابی NCI مورد توجه قرار گرفت. به ویژه، نکتۀ مهمی که این برنامه ارزیابی به آن اشاره می‌کند این است که ” به احتمال قوی فعالیت زیستی نانوذرات، به پارامترهای فیزیکی شیمیایی وابسته خواهد بود که به طور معمول در تشخیص‌ سمیت این مواد در نظر گرفته نشده است.”
گروه کاری و آزمایشگاه تعیین مشخصات فناوری‌نانو (NCL) اظهار می‌دارند که تعیین رفتار زیستی نانومواد و خواص فیزیکی و شیمیائی آنها امری حیاتی می‌باشد، به‌طوریکه محققان باید رابطه بین خواص فیزیکی و شیمیائی یک نانوماده و هرگونه سمیت بالقوه آن را بهتر درک کنند.