اولین همایش فناوری‌نانو در محیط‌زیست برگزار شد

نخستین سمینار فناوری‌نانو در محیط‌زیست با همکاری مرکز تحقیقات و مطالعات محیط‌زیست و انرژی، یک‌شنبه ۱۵/۸/۱۳۸۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.

نخستین سمینار فناورینانو در محیطزیست با همکاری مرکز تحقیقات و مطالعات محیطزیست و انرژی، یکشنبه ۱۵/۸/۱۳۸۴ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات برگزار شد.
دکتر رضا علیزاده دبیر این همایش، هدف اصلی از برگزاری این همایش را فرهنگ
سازی در زمینه فناورینانو و اطلاعرسانی و آشنا کردن محققان، دانشجویان و اساتید با این عرصه جدید از علوم عنوان کرد.
وی افزود: با گذشت چندین سال از شروع به کار محققان و پژوهشگران کشورهای خارجی اخیراً در کشور ما نیز فعالیت‌های چشمگیری در این حوزه از علوم در حال اجراست و در این راستا با برگزاری این همایش درصدد هستیم، دانشجویان، اساتید و دانشگاهیان با فناوری نانو و کاربردهای آن در انرژی و محیط‌زیست آشنا شوند، سطح دانش جامعه به ویژه دانشگاهیان در زمینه فناوری‌های جدید گسترش و ارتقا یابد و به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص کمک شده و محققان و صنعتگران به کنکاش در مورد فناوری‌نانو و کاربردهای آن در انرژی و محیط‌زیست تشویق شوند.
وی افزود: در این راستا ضروری است، آموزش و پژوهش در زمینه فناوری‌های نوین به ویژه فناوری‌نانو در دانشکده‌ها به نوعی مطرح و دروس مرتبط با این فناوری در رشته‌های دانشگاهی ارایه شود. دانشجویان و محققان با کارهای عملی در زمینه نانو آشنا شده و جهت به اشتراک‌گذاری دستاوردهای مختلف فعالان این زمینه با دیگر علاقه‌مندان اقدام و مراکز صنعتی نیز ضمن آشنایی با پروژه‌های انجام شده در حوزه فناوری‌نانو در انرژی و محیط‌زیست، در این زمینه سرمایه‌گذاری کنند.
دکتر علیزاده با عنوان این که این همایش بیشتر جنبه ترویجی دارد، افزود مجموعه مقالات ارسالی به دبیرخانه همایش ۲۰ مقاله بوده که از بین آنها ۱۵ مقاله پذیرفته شده است که در سمینار اول ۲ مقاله و بقیه مقالات در همایش بعدی که ۲۰ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود، ارایه می‌شوند.