آرایه‌های نانولوله‌ای دی‌اکسید تیتانیوم جهت تولید هیدروژن

گروه تحقیقاتی دانشگاه نوادا و شرکت فناوری مواد Reno، تحت راهنمایی پروفسور ManoraJan Misra استاد گروه شیمی و مهندسی مواد، آرایه‌هایی از اکسید تیتانیوم نانولوله‌ای، جهت تولید هیدروژن از طریق تجزیه آب به کمک نور خورشید تهیه کرده‌اند.