تولید نانولوله‌های کربنی توسط محققان دانشگاه شهید چمران اهواز

گروه فیزیک دانشگاه شهید چمران اهواز در راستای بومی کردن فناوری‌نانو، اخیراً بخشی از موضوعات تحقیقاتی خود را به سمت این فناوری سوق داده است. به دنبال این تلاش، این گروه موفق شد کربن ۶۰ و نانولوله‌های‌کربنی را تولید نماید.