فناوری نانو و کابوسی برای کارواش‌ها

این رنگ‌های خود محافظ راه حلی مناسب برای جلوگیری از نشستن گرد و غبار، دوده، فضولات پرندگان و ذرات معلق در هوا روی خودرو است. این رنگ‌ها همچنین در برابر آثار مخرب پرتو فرابنفش و نمک‌ها مقاوم هستند به طوری که با به کارگیری این رنگ‌ها دیگر نیازی به شست‌وشوی خودرو و یا رنگ مجدد نیست. استفاده از این رنگ‌ها می تواند مخالفت های زیادی را از سوی کارواش‌ها به همراه داشته با شد زیرا دیگر کسی برای شست‌وشوی خودرو به کارواش‌ها مراجعه نخواهد کرد.
در حال حاضر مطالعه درباره این نوع رنگ‌ها به منظور به کارگیری در صنایع دریایی و هوایی ادامه دارد.

این رنگ‌های خود محافظ راه حلی مناسب برای جلوگیری از نشستن گرد و غبار، دوده، فضولات پرندگان و ذرات معلق در هوا روی خودرو است. این رنگ‌ها همچنین در برابر آثار مخرب پرتو فرابنفش و نمک‌ها مقاوم هستند به طوری که با به کارگیری این رنگ‌ها دیگر نیازی به شست‌وشوی خودرو و یا رنگ مجدد نیست. استفاده از این رنگ‌ها می تواند مخالفت های زیادی را از سوی کارواش‌ها به همراه داشته با شد زیرا دیگر کسی برای شست‌وشوی خودرو به کارواش‌ها مراجعه نخواهد کرد.
در حال حاضر مطالعه درباره این نوع رنگ‌ها به منظور به کارگیری در صنایع دریایی و هوایی ادامه دارد.