بررسی سمیت نانولوله‌های کربنی محلول در آب

محققان مرکز فناوری زیست محیطی دانشگاه رایس (CBEN) در ادامه مطالعات سال گذشته خود بر روی باکی‌بال‌های محلول در آب کشف کردند که نانولوله‌های کربنی محلول در آب نسبت به نانولوله‌های کربنی نامحلول در آب سمیت کمتری ازخود نشان می‌دهند. به علاوه، این تحقیق نشان داد که می‌توان با انجام اصلاحات شیمیایی اندکی سمیت نانولوله‌ها را همانند باکی‌بال‌ها از بین برد.