اختصاص بودجۀ ۱۶۰ میلیون تومانی به آموزش فناوری‌نانو در وزارت جهاد کشاورزی

سال گذشته ۵۰ میلیون تومان برای آموزش فناوری‌نانو در وزارت جهاد کشاورزی هزینه شده و امسال نیز ۱۶۰ میلیون تومان برای آموزش این بخش پیش‌بینی شده است.