کپسول کردن داروهای ضدتومور در نانولوله‌های کربنی

شرکت ‌NEC نتایج تحقیقات اخیر خود را بر روی نانوشاخه‌های کربنی (نوعی از نانولوله‌های کربنی باطول ۴۰-۵۰ و قطر ۲-۵ نانومتر) اعلام کرد. هنگامی که چند صد عدد از این نانوشاخ‌ها به هم پیوسته و متراکم شوند،‌کره‌ای به قطر ۱۰۰ نانومتر تشکیل می‌دهند.

شرکت ‌NEC نتایج تحقیقات اخیر خود را بر روی نانوشاخه‌های کربنی (نوعی از نانولوله‌های کربنی باطول ۴۰-۵۰ و قطر ۲-۵ نانومتر) اعلام کرد. هنگامی که چند صد عدد از این نانوشاخ‌ها به هم پیوسته و متراکم شوند،‌کره‌ای به قطر ۱۰۰ نانومتر تشکیل می‌دهند.
این شرکت با همکاری سازمان علوم و فناوری ژاپن (JST) و مؤسسۀ سرطان ژاپن، Cisplatin را که یک نوع عامل ضدتومور است، در درون نانوشاخه‌ها به صورت کپسول در آورد.
با استفاده از میکروسکوپ الکترونی مشاهده شد که Cisplatin کپسول شده ساختار مولکولی خود را حفظ کرده و خوشه‌ای به اندازه ۲ نانومتر در درون نانوشاخ تشکیل می‌دهد. علاوه بر این آزمایشات سلولی ثابت کردند که این عامل به تدریج از نانوشاخ رها شده و سلول‌های سرطانی را از بین می‌برد.
این یافته‌ها نشان می‌دهند که نانوشاخه‌های کربنی می‌توانند در آینده به عنوان حامل‌های دارو در درمان سرطان‌ها مورد استفاده قرار گیرند.