لزوم رعایت ایمنی هنگام کار با نانولوله‌های کربنی

نانولوله‌های کربنی تک دیواره (SWCNT)ابزارهایی قدرتمند با کاربرد فراوان در حمل مولکول‌های دارویی و عوامل تصویربردار داخل سلول‌ها بوده و به عنوان بمب‌های گرمایی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی به شمار می‌روند. در حالی که هنوز تحقیقات چندانی درباره بی ضرر بودن کاربردهای درمانی یا تصویربرداری با SWCNT‌ها انجام نشده است، اطلاعات جدیدی که گروهی از محققان چند موسسه تحقیقاتی به طور مشترک به آن دست یافته‌اند برخی نگرانی‌ها را در مورد این نانومواد ایجاد کرده است.نانو

نانولوله‌های کربنی تک دیواره (SWCNT)ابزارهایی قدرتمند با کاربرد فراوان در حمل مولکول‌های دارویی و عوامل تصویربردار داخل سلول‌ها بوده و به عنوان بمب‌های گرمایی برای از بین بردن سلول‌های سرطانی به شمار می‌روند. در حالی که هنوز تحقیقات چندانی درباره بی ضرر بودن کاربردهای درمانی یا تصویربرداری با SWCNT‌ها انجام نشده است، اطلاعات جدیدی که گروهی از محققان چند موسسه تحقیقاتی به طور مشترک به آن دست یافته‌اند برخی نگرانی‌ها را در مورد این نانومواد ایجاد کرده است.
این محققان دریافتند، شش موش‌هایی که مقدار کمی از SWCNTها را تنفس کرده بودند دچار تورم‌های ناگهانی شدند. مقدار SWCNT که این موش‌ها تنفس کرده بودند معادل حداکثر مقدار مجاز گرافیت موجود در محل کار بود. همچنین این تورم‌ها تغییرات نامطلوبی را در بافت شش موش‌ها ایجاد کرد و موش‌هایی که در معرض این نانولوله‌ها قرار گرفته بودند، نسبت به دیگر موش‌ها، توان کمتری برای خارج کردن باکتری‌ها از شش خود داشتند.
اگر چه بیماران ضمن درمان، در معرض SWCNTهای موجود در هوا قرار نمی‌گیرند اما بر خلاف بیماران، کارکنان آزمایشگاه، در معرض مقادیر قابل توجهی از نانولوله‌هایی که در هوای محل کار آنها وجود دارد قرار می‌گیرند.
طی فرایند حل کردن مقادیر زیادی از SWCNT در آب و استفاده از ابزرارهای هم‌زن که فرایندی متداول در آزمایشگاه می‌باشد، مقادیر SWCNT که در هوا آزاد می‌شود به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و به مرور زمان تماس مداوم با این مواد می‌تواند موجب مسمومیت شود.
البته هنوز از این که تا چه مدت این اثرات در بافت شش‌ها باقی می‌ماند اطلاع چندانی در دست نیست، اما با این وجود باید از روش‌های محدودکننده آزمایشگاهی برای به حداقل رساندن تماس با نانولوله‌های کربنی آئروژل استفاده کرد.
نتایج این تحقیق طی مقاله‌ای با عنوان:
” Unusual inflammatory and fibrogenic pulmonary responses to single-walled carbon nanotubes in mice”
در مجله Physiology – Lung Cellular and Molecular Physiology به چاپ رسیده است.
چکیده این مقاله از طریق PubMed قابل دسترسی است.