برگزاری همایش دانشجویی نانوفناوری در استان یزد

همایش نانوفناوری دانشجویی در استان یزد، بیست و پنجم آبان ماه سال جاری توسط انجمن علمی دانشجویی نانوفناوری دانشگاه آزاد اسلامی یزد و با حمایت دانشگاه آزاد اسلامی، ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو و باشگاه دانش‌پژوهان جوان، با حضور بیش از ۲۵۰ نفر از دانشجویان، اساتید و محققان در سالن شهید عباسپور یزد برگزار شد.