وارد کردن نانوذرات درون مغز

محققان دانشگاه Modena در ایتالیا با اتصال مولکول‌های کوچک مرتبط با مسکن‌های طبیعی بدن به یک پلیمر تجزیه‌پذیر در بدن، نانوذراتی ساختند که می‌توانند به درون مغز نفوذ نمایند. این نانوذرات پلیمری می‌توانند برای رهاسازی عوامل تصویربرداری و داروهای ضدسرطان در تومورهای مغزی به کار روند.

محققان دانشگاه Modena در ایتالیا با اتصال مولکول‌های کوچک مرتبط با مسکن‌های طبیعی بدن به یک پلیمر تجزیه‌پذیر در بدن، نانوذراتی ساختند که می‌توانند به درون مغز نفوذ نمایند. این نانوذرات پلیمری می‌توانند برای رهاسازی عوامل تصویربرداری و داروهای ضدسرطان در تومورهای مغزی به کار روند.
یک تیم به رهبری دکتر Maria Angela Vandelli نانوذراتی ساخته‌اند که می‌توانند از طریق اتصال به مولکول‌هایی به نام پپتیدهای Opioid (که بدن به عنوان مسکن‌های طبیعی از آنها استفاده می‌کند)از سد مابین خون مغز که در حالت عادی غیرقابل نفوذ است، عبور نمایند. این مولکول‌های پپتیدی، که تکه‌های کوچکی از پروتئین هستند، به گیرنده‌های ویژه‌ای که بر روی سطح سلول‌های تشکیل‌دهنده سد خون-مغز قرار دارند، متصل می‌شوند. سپس این گیرنده‌ها این مولکول‌ها را از سد خون مغز عبور داده و به درون سیستم خونی مغز می‌کشانند.
این محققان پنج نوع مختلف از پپتیدهای opioid را تهیه نموده و هر کدام از آنها را به پلیمر (D,L- لاکتید گلیکوزید) یا PLGA متصل نمودند. این پلیمر یک ماده تجزیه‌پذیر درون بدن است که بسیاری از محققان برای رساندن دارو و عوامل تصویربرداری به درون بدن، از نانوذرات این پلیمر استفاده نموده‌اند. همچنین محققان یک مولکول فلوئورسانس را به این پلیمر متصل نموده و توانستند نانوذرات حاصله را درون بدن موش ردیابی کنند.
محققان در ابتدا با استفاده از میکروسکوپی فلورسانس نشان دادند که نانوذرات پلیمری بدون اتصال به پپتیدهای opioid نتوانستند از سد خون-مغز عبور نمایند. هر کدام از پنج نوع نانوذره حاوی پپتید به راحتی به درون مغز وارد شدند. محققان همچنین نشان دادند که سد خون مغز به هیچ عنوان توسط نانوذرات آسیب نمی‌بیند.
جزئیات این کار در مقاله‌ای با عنوان:
“Peptid-derivatized biodegradable nanoparticles able to cross the blood-brain barrier”
به چاپ رسیده است. خلاصه‌ای از این مقاله در PubMed در دسترس می‌باشد.