حمایت‌های تشویقی ستاد در آبان ماه سال جاری

در آبان ماه سال جاری، کمیته منابع انسانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در راستای حمایت های تشویقی این ستاد از دستاوردهای افراد، ۲۹ مورد از درخواست‌های صورت گرفته را مورد حمایت قرارداده است.