ردگیری الکترون در یک تریلیونیوم ثانیه

محققان دانشگاه EPFL ماشینی توسعه داده‌اند که می‌تواند چگونگی رفتار الکترون‌ها را درون یک جسم نانومقیاس مشخص نماید. این کار، ترکیب هوشمندانه مجموعه‌ای از فناوری‌ها، درون یک دستگاه قدرتمند می‌باشد. این دستگاه درک ما را از دینامیک دنیای نانومقیاس توسعه داده و می‌تواند درهای اکتشاف فیزیک نانومقیاس را برای استفاده نهایی به روی ما بگشاید.