ایدۀ جدید پژوهشگران ایرانی برای درمان «آب سیاه چشم » به کمک نانوفنرها

دکتر علیرضا غفاریه چشم‌پزشک و پژوهشگر پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران که با همکاری دکتر عبدالعلی ابراهیمی‌استادیار آسیب شناسی در این زمینه گفت : با توجه به اینکه بیش از دو میلیون نفر در دنیا به بیماری آب سیاه یا گلوکوم مبتلا هستند و این بیماری جزء شایع‌ترین علل نابینایی افراد جهان است، لذا ارائه یک روش درمانی مناسب، در کاهش این آمار موثر خواهد بود.