سرعت بسیار زیاد جریان سیال از درون غشاءهای نانولوله‌کربنی

دانشمندان دانشگاه Kentucky گزارش کردند که غشاءهای نانولوله‌کربنی به علت داشتن سطوح تقریباً عاری از اصطکاک، می‌توانند جریان سیال را در حدود ۱۰۰۰۰۰ بار سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قدیمی، از خود عبور دهند.

دانشمندان دانشگاه Kentucky گزارش کردند که غشاءهای نانولوله‌کربنی به علت داشتن سطوح تقریباً عاری از اصطکاک، می‌توانند جریان سیال را در حدود ۱۰۰۰۰۰ بار سریع‌تر از پیش‌بینی‌های قدیمی، از خود عبور دهند.
این پژوهشگران دریافتند که دینامیک سیال در غشاءهای نانولوله‌کربنی با حفره‌هایی به قطر هفت نانومتر اجازه می‌دهند تا سرعت جریان سیال از دینامیک پیش‌بینی شده معمول فراتر رود.
در این مطالعه آنها یادآور شدند که غشاءهای CNT قرار گرفته در یک راستا، می‌توانند به سرعت خارق‌العاده کانال‌های زیستی نزدیک شوند.
تولید این غشاء قابلیت کاربرد در ابعاد بزرگتر را داشته و می‌تواند در جداسازی‌های شیمیائی مفید واقع شود. این دانشمندان می‌گویند: هر طرف از این غشاء می‌تواند به طور مستقل جهت انجام یک کار مورد استفاده قرار گیرد.
این مزایا باعث می‌شود تا غشاء مذکور با سطح زیاد در کانال‌های پروتئینی تقلیدی جهت جداسازی‌ها شیمیائی بسیار پیچیده، انتقال دارو از طریق پوست و شناسائی گزینش‌پذیر مواد شیمیائی نقش بسیار خوبی را ایفا نماید.
گزارش کار دانشمندان در مجله Nature به چاپ رسیده است.