مدل‌سازی خودآرایی ذرات به صورت شبکه‌های لانه زنبوری

محققان دانشگاه پرینستون آمریکا با استفاده از مکانیک آماری مدلی برای خودآرایی ذرات در شبکه لانه زنبوری طراحی کرده‌اند. این گروه برهمکنش بین ذرات را بگونه‌ای ترسیم کرده‌اند که در نهایت به جای آرایش بهم فشرده یک الگوی لانه زنبوری تشکیل می‌شود.