هم اندیشی کاربرد فناوری‌نانو در محیط زیست

در راستای برگزاری سلسله هم‌اندیشی‌ها و اجرای طرح ایده‌پردازی کاربردهای فناوری‌نانو، کمیته ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو هم‌اندیشی دیگری با عنوان – کاربرد فناوری‌نانو در محیط زیست با نگاه ویژه به تصفیه آب آشامیدنی و شیرین نمودن آب – در روز سه شنبه ۲۹/۹/۸۴ در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار خواهد کرد، در این هم اندیشی صنعتگران و مدیران دولتی، محققان فناوری‌نانو و نیز مدیران این ستاد شرکت خواهند نمود.