هم اندیشی‌ نانولوله های کربنی، روشهای تولید و کاربردهای آن در صنایع نفت و انرژی

گروه نفت و انرژی، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، به منظور شناسایی پتانسیل های به کارگیری فناوری نانو در صنایع نفت و انرژی و بررسی ملاحظات لازم جهت وارد شدن فناوری‌نانو در این صنایع و تشخیص چالش‌ها و مزیت‌های پیش روی به کارگیری فناوری نانو، اقدام به برگزاری سلسله هم اندیشی هایی با عنوان «ایده پردازی در فناوری نانو» با حضور اساتید، صنعتگران و مسوولین کشور نموده است.
پنجمین جلسه این هم اندیشی ها با موضوع نانولوله های کربنی، روشهای تولید و کاربردهای آن در صنایع نفت و انرژی در تاریخ ۲۶/۹/۸۴ در محل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار خواهد شد.