برگزاری همایش ملی توسعه فناوری در افق چشم انداز ۲۰ ساله

همایش ملی توسعه فناوری در افق چشم انداز ۲۰ ساله ۲۳ و ۲۲ آذر ماه سال جاری در تالار جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف توسط مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد .

همایش ملی توسعه فناوری در افق چشم انداز ۲۰ ساله ۲۳ و ۲۲ آذر ماه سال جاری در تالار جابر بن حیان دانشگاه صنعتی شریف توسط مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد .
در این همایش که با سخنرانی آقایان دکتر سهراب‌پور رئیس دانشگاه صنعتی شریف، دکتر رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دکتر جهانگیری قائم مقام فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر فرشباف ماهریان معاون برنامه ریزی منابع انسانی و سیاست‌گذاری اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی و دکتر جبارزاده رئیس انجمن فناوری مجلس شورای اسلامی آغاز شد، تعداد کثیری از مسئولین و مدیران مراکز تحقیقاتی در زمینه فناوری از جمله مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف، اندیشکده صنعت و فناوری، موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاع، دفتر علوم، تحقیقات و فناوری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، کمیته فناوری مجمع تشخیص مصلحت نظام، سازمان برنامه و بودجه، سازمان مدیریت صنعتی، گروه صنعتی ایران خودرو، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، انجمن مدیریت تکنولوژی ایران، شورای عالی زیست فناوری و ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو سخنرانی کردند که از مهمترین آنها می‌توان به سخنرانی آقای مهندس سلطانی با موضوع معرفی ستاد و تبیین راهبرد آینده فناوری‌نانو و پانل مهندس سجادی اشاره کرد.
آقای مهندس سلطانی مدیر دبیرخانه ستاد ویژه فناوری‌نانو در سخنان خود به ذکر تاریخچه‌ای از ترویج تا تبدیل شدن فناوری‌نانو به اولویت در کشور پرداختند و پس از آن راجع به تشکیل ستاد و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلند مدت آن، معرفی راهبرد آینده، مطالعات راهبردی، چشم انداز ۱۰ ساله فناوری‌نانو در ایران، الزامات و اصول کلی توسعه فناوری‌نانو در کشور و نوآوری‌های سند راهبرد آینده صحبت کردند.
در این پانل جناب آقای مهندس سجادی دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری‌نانو، در جواب سوال یکی از حضار مبنی بر لزوم الویت‌گذاری در کشور در تمام فناوری‌های پیشرفته با وجود محدودیت منابع اظهار داشتند، اگر منابع را به دو دسته انسانی و مالی تقسیم کنیم، با توجه به پذیرش حدود یک میلیون نفر در دانشگاه و وجود منابع خدادادی، مشکل کمبود منابع نداریم ، تا جائیکه سالیانه حدود ۸۰۰-۵۰۰ میلیارد تومان هزینه پژوهش می‌دهیم، لذا باید این منابع را در جهت بهره‌وری اقتصادی مدیریت کرد. در ۲۰ سال گذشته تعداد مشاغل در زمینه فناوری‌های پیشرفته در آمریکا ۲ برابر شده است، لذا به نظر می‌رسد ما در مدیریت منابع مشکل داریم.
در مواردی مثل نفت که بزرگترین منبع اقتصادی ماست، باید با فناوری‌های پیشرفته آنرا فراوری کرد تا ارزش افزوده بیشتری نصیب کشور شود، در گذشته نبود هماهنگی ملی مانع از حصول این همگرایی در سطح دولتی شده است