برگزاری کارگاه تخصصی با موضوع پیشرفت‌های جدید فناوری‌نانو در بابل

کارگاه تخصصی پیشرفت‌های جدید در فناوری‌نانو ۲۷و ۲۸ آذر ماه سال جاری در مجتمع فنی نوشیروانی بابل برگزار خواهد شد.